Objednávka jídla

Objednávku jídla s rozvozem po Opavě a okolí je možné provést telefonicky na telefonním čísle 775 07 00 14, nebo na webových stránkách. Tato objednávka je závazná pro obě smluvní strany. Telefonické a on-line objednávky se přijímají pouze v otevírací době a to maximálně do 15-ti minut před stanoveným časem ukončení provozu. Nápoje a další doplňkový sortiment rozvážíme pouze s jídlem, nelze objednat samostatně.

  1. Rozvoz pizzy a jídla Ceny za rozvoz jsou účtovány podle aktuálního ceníku dopravného. Ceník a způsob výpočtu dopravného je k nahlédnutí na webových stránkách.

 

  1. Dodací podmínky:

Termín doručení je individuální dle počtu přijatých objednávek a zaneprázdněnosti restaurace, maximální doba doručení je 120 minut. Zákazník se může o předpokládaném času doručení své objednávky informovat u dispečera přijímajícího telefonické objednávky na telefonním čísle uvedeném výše a také inzerovaném na stránkách .Tento čas je však pouze orientační. Jídlo bude podle provozních možností dodavatele doručeno v co nejkratší možné době. V případě, že nastanou nepředvídatelné okolnosti, přímo ovlivňující zpoždění objednávky, bude zákazník včas upozorněn na tuto skutečnost.

Jídlo se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Objednávku doručujeme ke vchodovým dveřím domu. Při dodávce zboží obdrží zákazník také doklad popřípadě kompletní nabídku s kompletními informacemi o objednávce.

Jídla jsou určena k okamžité spotřebě.

 

  1. Osobní odběr zboží

Zákazníkům nabízíme také možnost objednání jídla s tím, že si jej mohou vyzvednout přímo v provozovně. Pokud si zákazník vytvoří objednávku on-line, musí se vždy telefonicky informovat na čísle 775 07 00 14 o aktuální čekací době pro osobní odběr. Osobní odběr objednávky je možný skrze výdejní okno – LA PIZZA  na adrese Horní Náměstí 144/34, Opava, 747 05.

  

  1. Platby za zboží:

Zákazník může zaplatit zboží několika způsoby:

– platba v hotovosti při převzetí objednávky řidiči

– platba pomocí platební karty: Visa, Maestro, MasterCard (u řidiče i při osobním vyzvednutí)

– elektronickou stravenkou společnosti  Sodexo, Ticket Restaurant (pouze při osobním odběru)

Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

  1. Reklamace (vrácení peněz, vrácení zboží)

Vaše reklamace vyřizujeme pouze na telefonní lince 775 07 00 14 v průběhu otevírací doby. Na reklamace, které obdržíme na firemní e-mail nebudeme brát zřetel. Na tento e-mail můžete posílat Vaše názory, nápady, nabídky spolupráce nebo žádosti o zaměstnání. Pokud objednané zboží nesplňuje Vaše požadavky je možno jej reklamovat a požadovat vrácení peněz, každá reklamace je individuálně posouzena, v případě reklamace nás prosím kontaktujte na tel. 775 07 00 14, vrácení peněz v případě uznání reklamace probíhá bezhotovostním převodem na Váš účet.

Doporučujeme si na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je, cokoli v nepořádku ihned kontaktujte naší telefonní linku.. Reklamované původní produkty, musí být vždy navráceny. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel.

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele a mimosoudní řešení sporu

Dodavatel -tj. – Continental Gastro s.r.o., 28.října 93/25, Opava, 747 05, IČO: 07721153, DIČ: CZ07721153 Svědomím a souhlasem zákazníků jejich osobní údaje a to konkrétně jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo, shromažďuje.

Zákazník má možnost projevit svůj souhlas s dodávkou obchodních a reklamních sdělení prostřednictvím SMS, nebo e-mailu a to zejména za účelem pohodlného přístupu k nejnovějším informacím. Tyto informační sdělení zákazník nebude dostávat, pokud k tomu sám nesvolí.

Osobní údaje všech svých zákazníků dodavatel nepředává žádné třetí osobě. Veškeré údaje může také zákazník kdykoliv změnit v editaci svého uživatelského účtu. Toto slouží zejména při změně dodací adresy zákazníka nebo také například při doručení zboží na různé společenské události.

Provozovatel zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů portálů. Ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje uživatele portálů nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám s výjimkou uvedených zpracovatelů plateb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., – o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou také zpracovávány v elektronické podobě. Uživatel tímto potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen, že se jedná o dobrovolné a svobodné poskytnutí osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli odvolat písemnou nebo elektronickou formou podle postupu uvedeného výše.

Uživatel souhlasí s užitím cookies při užívání všech portálů provozovatele.

Uživatel, který je spotřebitelem, má plné právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb podle § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů podáním návrhu na zahájení mimosoudního řízení České obchodní inspekci, www.coi.cz, Štěpánská 15, 120 00 Praha Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit své obchodní podmínky.

 

Svůj souhlas s uschováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních/reklamních sdělení může zákazník kdykoliv zrušit a to zasláním e-mailové zprávy na kontaktní adresu Bistro u Čerta – karty-opava@email.cz.

  1. Závěrečná ustanovení

Veškeré obchodní podmínky uvedené výše jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit, přičemž tyto změny budou vždy ohlášeny na internetových stránkách

 

V Opavě dne 05.01.2023

KONTAKT

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OTEVÍRACÍ DOBA restaurace

Pondělí – Pátek – 8:00 – 20:00
Sobota – 9:00 – 20:00
Neděle – 9:00-  18:00

 

OTEVÍRACÍ DOBA - ROZVOZ JÍDEL

PONDĚLÍ- NEDĚLE – 8:00 – 20:00